Monday, January 25, 2010

Songs from Botshabelo AIDS Orphanage

Håvard og Juliet - en veldig norsk historie

I U.S.A. er valentinsdagen en viktig feiring. Venner, par og kjærester sender kjærlighetsengler, konfekt og kjærlighetsbrev i millionantall. I gjennomsnitt sender amerikanerne 180 millioner røde roser og 36 millioner konfektesker. Valentinsdagens budskap kommer nå til Kongsberg i form av: "Håvard and Juliet, a Very Norwegian Tale". Teatertykket har to forestillinger søndag den 14. februar på Lågdalsmuseet i Kongsberg, den ene kl. 15.00 og den andre kl. 18.00.

"Håvard and Juliet" er en moderne tolkning av William Shakespeares, "Romeo og Julie", med små biter av Star Wars, litt Moulin Rouge og en dæsj Les Misérables. Stykket foregår i dagens Kongsberg, og forestillingen er på engelsk med norsk fortellerstemme. Skuespillet er satt opp av skoleelever, og forteller den udødelige historien om det håpløse kjærlighetsforholdet. Denne gangen er det familiene Nilsen og Johansen som har den årlange feiden. Her er det dragshow (som i Shakespeares originale arbeid krysses kjønnsgrensene for de mannlige og kvinnelige rollene), en oppblåsbar hest, litt sang og dans og til og med original musikk av student Cecilie Von Hertz.

Forestillingene er et prosjekt ved International Baccalaureate (IB) og engelskklassene ved Kongsberg Videregående Skole (KOVS). Overskuddet fra forestillingene går til Botshabelo Children's Home and community i Sørafrika (http://www.botshabelo.org/). Basert på den tradisjonelle afrikanske landsby og ubuntuverdier som samarbeid og felles ansvar, sikrere Botshabelo framtiden til foreldreløse barn ved å sørge for håp, trygghet, utdanning og bærekraftig utvikling for barn og foreldreløse som er rammet av HIV (1.2 millioner i Sørafrika). Ved å oppfordre til selvstendighet og ansvarstagelse for innbyggerne, hjelper Botshabelo til i kampen for å skape utdannede og produktive medlemmer av sitt samfunn.

I tillegg til forestillingene vil det være en mottakelse med tema fra valentinsdagen og en såkalt stille auksjon i amerikansk ånd fra 16:00 til 17:30. På den stille auksjonen vil det blir solgt varer og tjenester donert av familier og lokale bedrifter. Du kan være med å bidra til det gode formålet ved å by på auksjonen, som også går til inntekt for Botshabelo.

Dette prosjektet reflekterer målene til IB-programmet og KOVS, ved å inkludere kritisk tenkning, et internasjonalt fokus, kreativitet og handling. Med lokalsamfunnets støtte kan studentene gi en betydelig støtte til et annet samfunn, samtidig som de lærer noe og har det gøy underveis.

Kontakt marekdsansvarlig Tobias Lunde på tbslunde@gmail.com, besøk KOVS på Mauritz Hansen, eller gå inn på vår nettside (http://www.havardjuliet.blogspot.com/) for kjøp av billetter.

Av Bjørn Schirmer-Nilsen og Charles Kinney, Jr.

Håvard and Juliet, a Very Norwegian Tale

In the United States, Valentine's Day is a very big deal. Lovers, couples and friends send cupids, chocolates and love notes by the millions. Americans, on average, give 180,000,000 red roses and 36,000,000 boxes of candy. Now, Valentine's Day is coming to Kongsberg. “Håvard and Juliet, a Very Norwegian Tale” is set for two performances (15:00 and 18:00) on Sunday, February 14, 2010 at Lågdalsmuseet in Kongsberg.

“Håvard and Juliet” is a modern version of William Shakespeare's “Romeo and Juliet” with a smattering of Star Wars, a few shakes of Moulin Rouge and a twist of Les Misérables. Set in modern-day Kongsberg, the performances are in English with Norwegian narration. The production is student-produced and tells the immortal tale of the star-crossed lovers. This time, though, the Johansen's are fighting the Nielsen's. There's drag (like Shakespeare's original work, the sexes are crossing the line to play male and female roles), an inflatable horse, a little bit of singing and dancing and even original music produced by student Cecilie Von Hertz.

The performances, which are a project of the International Baccalaureate (IB) program and English classes of Kongsberg's Videregående Skole (KOVS), are a benefit for Botshabelo Children's Home and community in South Africa (http://www.botshabelo.org/). Based on the traditional African village and Ubuntu values of cooperation and joint responsibility, Botshabelo is a community that brings hope, safety, education and sustainable growth to orphans and children exposed to HIV (1.2 million in South Africa). By fostering responsible modeling for people to take responsibility for themselves, Botshabelo helps to create educated and productive adults.

In addition to the performances, there'll be a reception with Valentine's Day-themed items and a Silent Auction from 16:00 to 17:30. Area businesses and families have donated goods and services, and you can help contribute to a very worthwhile cause by bidding on the items.

The project is a reflection of the goals of the IB program and KOVS, including critical thinking, international focus, creativity, action and service. With the community's help, the students can make a substantial contribution to another community, while learning and having fun in the process.

For tickets, contact Marketing Coordinator Tobias Lunde at tbslunde@gmail.com, visit Kongsberg's Videregående Skole, or the production's website at http://www.havardjuliet.blogspot.com/.